Kategorie

promocja allegro koszt wysylki rolmet platnosci

1.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH DO 24 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość , może od niej odstąpić bez
 podania przyczyn,
składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni
 kalendarzowych. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu

od umowy może zostać złożone na przykład:

    1. pisemnie na adres: ul. Towarowa 14, 89-500 Tuchola;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej 
 na adres: rolmetplus@onet.eu;

 

1.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie
 Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może
 skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

1.3.Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, 
liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa
 dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.

1.4.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument
 jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w
 stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego
zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu
 dni kalendarzowych. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się
od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

1.5.Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
 w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer
 rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może
 zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: ul. Towarowa 14, 89-500 Tuchola.

1.6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi 
w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed
upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 9.1 oraz 9.3; (2) dotyczących
 nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów
dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
 cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez
 konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
 (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
 przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie
gier hazardowych.

2.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

2.1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni 
kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
 z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu
od umowy może zostać złożone na przykład:

    1. pisemnie na adres: ul. Towarowa 14, 89-500 Tuchola;
    2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej 
    na adres: rolmetplus@onet.eu;

2.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku
 nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta
oraz dodatkowo dostępny jest na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy”. Konsument może
skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

2.3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
 do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w
 posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które
 są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie
 ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu
 Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 14155841 bytes) in /users/redlo/home/www/classes/CacheFS.php on line 152